Η ιστοσελίδα μας είναι υπό ανακατασκευή. Σύντομα θα επανέλθουμε με ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο των εκδοτικών μας δραστηριοτήτων.

Επικοινωνία
 
   
Επικοινωνία

Κεντρική Διάθεση - Έδρα: Ομήρου 47, 10672 Αθήνα
Τηλ. 210 3614968 Φαξ. 210 3613581, Email: info@eurasiabooks.gr

Αίθουσα Εκδηλώσεων - Γραφεία: Σαρανταπήχου 23, 11471 Λυκαβηττός
Αποθήκη: Κιμώλου 6, 11362 Κυψέλη

 

e-mails

Γενικές πληροφορίες
info@eurasiabooks.gr

Τμήμα Εκδόσεων
-Αποστολή Χειρογράφων
-Δικαιώματα
-Αποστολή Βιογραφικών

publishing@eurasiabooks.gr

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
-Νέα - Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
-Δελτία Τύπου - Δημοσιογράφοι
press@eurasiabooks.gr

Τμήμα Διανομής / Παραγγελιών - Λογιστήριο
-Βιβλιοπωλεία - Προμηθευτές
orders@eurasiabooks.gr